Hydrogrupa

+48 696 315 995

#trenchmixing

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych

z zakresu inżynierii hydrotechnicznej
i geotechnicznej

Hydrotechnika

GEOTECHNIKA

MELIORACJE WODNE

o nas

Dlaczego my?

Hydrogrupa powstała w 2010 roku z inicjatywy osób związanych z geotechniką i hydrotechniką. Wieloletnie doświadczenie w budownictwie pozwoliło na stworzenie firmy zajmującej się wykonywaniem przegród przeciwfiltracyjnych, odwadnianiem terenów i wykopów oraz wzmacnianiem podłoża gruntowego i skarp. Współpraca z partnerami działającymi na rynku lokalnym, jak również o zasięgu ogólnopolskim pozwoliła nam na wykonanie już ponad 500 000 m² przesłon przeciwfiltracyjnych na terenie Polski jak i za granicą, głównie w technologii ciągłego wgłębnego mieszania gruntu (CDSM, trenchmixing).

> 0

zrealizowanych kontraktów

> 0

przesłon przeciwfiltracyjnych

> 0

stałych kontahentów

0 lat

doświadczenia

Zaplecze sprzętowe

Trencher Steenbergen Hollanddrain BSV 4500

Sprzęt pozwala na wykonywanie przegród przeciwfiltracyjnych o grubości do 42 cm i głębokości do 11 m. Znaczna moc silnika hydraulicznego i wysoka prędkość przesuwu łańcucha skrawająco- mieszającego (4,8 m/s – prędkość dwukrotnie większa od prędkości obrotu świdrów mieszających) zapewniają zarówno wysokie tempo produkcji (800 m²/12 g) jak i możliwość pracy w twardym gruncie z niewielkimi przeszkodami (gałęzie, gruz). Wysoka jakość mieszania gruntu i powstałego gruntobetonu zapewniona jest poprzez automatyczne, elektronicznie sterowane frezu (prędkości przesuwu i ilości dostarczanego materiału wiążącego). Zastosowany sprzęt pozwala na efektywne wykonywanie struktur liniowych (np. ekranów wodoszczelnych) i jest pozbawiony wad przegród wykonywanych przy pomocy tradycyjnych świdrów (Przy głębszych ekranach wykonywanych świdrami poszczególne otwory mogą nie zachodzić na siebie prowadząc do powstania nieszczelności w przegrodzie – tzw. „okna”). Wykorzystywany materiał to: SOLIDUR MIP05, EkoBeton DSM.

Wiertnica

Most of the vehicles damage as maintenance neglect.

Wiertnica

Most of the vehicles damage as maintenance neglect.

Wiertnica

Most of the vehicles damage as maintenance neglect.

TECHNOLOGIA

Wgłębne mieszanie gruntu

Jest jedną z metod głębokiego fundamentowania i poprawy parametrów gruntu bez jego wydobywania. W literaturze istnieje szereg terminów określających ten sam proces: DSM (deep soil mixing), DMM (deep mixing metod), MIP (mix in place). Metoda ta polega na zniszczeniu istniejącej struktury gruntu, a następnie wymieszaniu jej z mokrym (zawiesina twardniejąca) lub suchym (mieszanka wapna z cementem) materiałem wiążącym. W rezultacie takiego procesu powstaje GRUNTOBETON. W zależności od celu, w jakim wgłębne mieszanie gruntu jest wykonywane (wzmocnienie, uszczelnienie) i w jakim gruncie ma miejsce, dobierane są odpowiednie rodzaje środków wiążących i sprzętu. W powszechnym użyciu są świdry mieszające – pojedyncze lub w zestawach 2, 3 świdrów. W ciągu ostatniego dziesięciolecia coraz częściej w tej technologii stosowane są różnego rodzaju frezy.

możliwości zastosowania

Przesłony przeciwfiltracyjne według opisywanej technologii wykonuje się nie tylko na wałach przeciwpowodziowych ale również jako:

  • zabezpieczenie składowisk odpadów,
  • zabezpieczenie wykopów,
  • stabilizacja gruntu pod drogami, liniami kolejowymi i parkingami.

W metodzie stosowanej przez naszą firmę wgłębne mieszaniegruntu wykonywane jest przez specjalistyczny frez. Zbudowany jest z gąsienicowego nośnika z przytwierdzoną belką stalową, po której porusza się łańcuch skrawająco-mieszający na zasadzie piły łańcuchowej. Przytwierdzone do łańcucha ostrza niszczą istniejącą strukturę gruntu, a następnie mieszają grunt z materiałem wiążącym podawanym poprzez specjalne dysze zamontowane na końcu belki. Znaczna moc silnika hydraulicznego zapewnia wysoką prędkość przesuwu łańcucha skrawająco-mieszającego (do 4,8 m/s) zapewniają bardzo dobre wymieszanie gruntu rodzimego ze spoiwem. Materiał z wykonywanej przegrody nie jest wydobywany,a pionowy ruch łańcucha prowadzi do całkowitej unifikacji gruntu rodzimego w profilu pionowym i powstania jednorodnego ekranu zbudowanego z cementogruntu.

parametry gotowej przesłony
WYTRZYMAŁOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA NA ŚCISKANIE
Fck
0,3 - 5,0 MPa

Dane adresowe

Baza sprzętu