strona główna


OSTATNIA REALIZACJA

Usuwanie szkód powodziowych – Prawy wał rzeki Wisła

O Firmie

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "HYDROGRUPA" spółka z o.o. została założona i rozpoczęła działalność w 2010 roku. Założycielami naszej firmy są osoby związane z długoletnią działalnością w branży budownictwa hydrotechnicznego, wiertnictwa, geologii, geotechniki, hydrauliki siłowej i metalurgii.

Firma specjalizuje się w:
  • robotach związanych z budownictwem hydrotechnicznym,
  • wzmacnianiem i uszczelnianiem gruntów,
  • odwadnianiem terenów trwale podmokłych,
  • badaniach geotechnicznych