strona główna


OSTATNIA REALIZACJA

Usuwanie szkód powodziowych – Prawy wał rzeki Wisła

Oferta

Budownictwo hydrotechniczne

 • uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych, obudowy wykopów
  wykop wąskoprzstrzenny (szczelina ciągła),
  Przesłona przeciwfiltracyjnych wykonywana w tej technologii realizowana jest przez koparki kubełkowe, chwytakowe lub zwykłe wyposażone w odpowiednią łyżkę. Głębienie przepony odbywa się w osłonie zawiesiny twardniejącej, która ma za zadanie stabilizować ściany wykopu i zapobiegać obrywaniu się gruntu; ma właściwości tiksotropowe. Zawiesina po związaniu tworzy pionową przegrodę przeciwfiltracyjną. Skład oraz właściwości zawiesiny dostosowuje się każdorazowo do wymagań projektowych i warunków gruntowych. Materiał wykorzystywany to np. Vectis-MG, SOLIDUR 274 RV
  CDMM (Trenchmix),
  CDMM – Continous Deep Mixing Method (metoda wgłębnego mieszania gruntu). W metodzie tej wgłębne mieszanie gruntu wykonywane jest przez specjalistyczny frez. Zbudowany jest z gąsienicowego nośnika z przytwierdzonym ruchomym frezem działającym na zasadzie piły łańcuchowej. Przytwierdzone do łańcucha ostrza niszczą istniejącą strukturę gruntu a następnie mieszają grunt z materiałem wiążącym. Sprzęt pozwala na wykonywanie przegród przeciwfiltracyjnych o grubości do 42 cm i głębokości do 11 m. Znaczna moc silnika hydraulicznego i wysoka prędkość przesuwu łańcucha skrawająco- mieszającego (4,8 m/s – prędkość dwukrotnie większa od prędkości obrotu świdrów mieszających) zapewniają zarówno wysokie tempo produkcji (800 m2/12g) jak i możliwość pracy w twardym gruncie z niewielkimi przeszkodami (gałęzie, gruz). Wysoka jakość mieszania gruntu i powstałego gruntobetonu zapewniona jest poprzez automatyczne, elektronicznie sterowane frezu (prędkości przesuwu i ilości dostarczanego materiału wiążącego). Zastosowany sprzęt pozwala na efektywne wykonywanie struktur liniowych (np. ekranów wodoszczelnych) i jest pozbawiony wad przegród wykonywanych przy pomocy tradycyjnych świdrów (Przy głębszych ekranach wykonywanych świdrami poszczególne otwory mogą nie zachodzić na siebie prowadząc do powstania nieszczelności w przegrodzie – tzw. "okna"). Wykorzystywany materiał to: SOLIDUR MIP05, Vectis-S, Solitex DSM, EkoBeton DSM.
  DSM
  DSM – Deep Soil Mixing (wgłębne mieszanie gruntu). Technologia ta polega na wykonywaniu zachodzących na siebie kolumn o średnicy 600 – 800 mm i długość do 25m. Kolumna wykonywana jest przez specjalistyczne mieszadło zamontowane na wiertnicy, podczas zagłębiania w grunt wtłaczany jest iniekt cementowy, następnie następuje podciąganie mieszadła. Cykl ten jest powtarzany wielokrotnie w celu uzyskania optymalnie wymieszanego gruntu i uformowania kolumny.
  Wykorzystywany materiał to: SOLIDUR MIP05, Vectis-S, Solitex DSM, EkoBeton DSM.
 • rekonstrukcja i przebudowa wałów przeciwpowodziowych,
 • uszczelnianie i przebudowa śluz i przepustów wałowych

Fundamenty specjalne

 • mikropale,
 • kotwy,
 • pale CFA

Ochrona środowiska

 • uszczelnianie i obudowa składowisk odpadów

Geotechnika

 • wzmacnianie gruntu,
 • iniekcje niskociśnieniowe,
 • Jet-grounting,

Melioracje wodne

 • rekultywacja terenów zdegradowanych,
 • odwadnianie terenów trwale podmokłych,
 • czasowe odwadnianie terenu za pomocą leja depresyjnego