strona główna


OSTATNIA REALIZACJA

Usuwanie szkód powodziowych – Prawy wał rzeki Wisła

Realizacje

Listopad 2013 r.
Wykonanie kompletnej przesłony wodoszczelnej metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (CDMM) na zadaniu:
„Przebudowa wału „Metalchem” m. Opole w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku” – Etap I.

Zamawiający:RPM S.A. Lubliniec
Powierzchnia przesłony:9 000,00 m2
głębokość:od 3,0 do 4,5 m
grubość:> 0,30 m
Październik 2013 r.
Usuwanie szkód powodziowych – Prawy wał rzeki Wisła Usuwanie szkód powodziowych – Prawy wał rzeki Wisła
Wykonanie kompletnej przesłony wodoszczelnej metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (CDMM) na zadaniu:
„Usuwanie szkód powodziowych – Prawy wał rzeki Wisła w km 0+350 - 0+600, 1+900 - 2+250, 11+300 - 11+500, 16+200 - 16+600, 20+300 - 20+850, 21+850 - 22+400 w msc. Ujście Jezuickie, Biskupice, Strojców, Mędrzechów, Kupienin gm. Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów, pow. dąbrowski”.

Zamawiający:SOLETANCHE POLSKA spółka z o.o.
Powierzchnia przesłony:4 938,00 m2
głębokość:od 6,0 do 8,0 m
grubość:> 40 cm
Sierpień – Wrzesień 2013 r.
Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Piotrawińska Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Piotrawińska
Wykonanie kompletnej przesłony wodoszczelnej metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (CDMM) na zadaniu:
„Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Kępa Piotrawińska w km 1+400 – 4+900, gm. Solec nad Wisłą”.

Zamawiający:REM-WOD spółka z o.o.
Powierzchnia przesłony:23 920,00 m2
głębokość:8,00 m
grubość:> 0,4 m
Lipiec – Sierpień 2013 r.

Wykonanie kompletnej przesłony wodoszczelnej w technologii wgłębnego mieszania gruntu (DSM) na zadaniu:
„Wykonanie przesłony w technologii DSM – prawy brzeg rz. Szreniawy w m. Witów”.

Zamawiający:SKANSKA S.A.
Powierzchnia przesłony:15 808,00 m2
głębokość:8,0 m
grubość:> 0,6 m
Lipiec 2013 r.
WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY (WWW) Kontrakt B1-3 pn.: „Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia” – WWW nr 8 Kamieniec Wrocławski - Wojnów WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY (WWW) Kontrakt B1-3 pn.: „Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia” – WWW nr 8 Kamieniec Wrocławski - Wojnów WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY (WWW) Kontrakt B1-3 pn.: „Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia” – WWW nr 8 Kamieniec Wrocławski - Wojnów
Wykonanie kompletnej przesłony wodoszczelnej metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (CDMM) na zadaniu:
WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY (WWW) Kontrakt B1-3 pn.: „Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia” – WWW nr 8 Kamieniec Wrocławski – Wojnów.

Zamawiający:BUDIMEX S.A.
Powierzchnia przesłony:10 420,00 m2
głębokość:4,0 m
grubość:> 0,37 m
Maj 2013 r.
Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,00 do km 482,20 w rejonie m. Dobrzęcin – Pomorsko, gm. Czerwieńsk Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,00 do km 482,20 w rejonie m. Dobrzęcin – Pomorsko, gm. Czerwieńsk
Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,00 do km 482,20 w rejonie m. Dobrzęcin – Pomorsko, gm. Czerwieńsk Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,00 do km 482,20 w rejonie m. Dobrzęcin – Pomorsko, gm. Czerwieńsk
Wykonanie kompletnej przesłony wodoszczelnej metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (CDMM) na zadaniu:
„Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,00 do km 482,20 w rejonie m. Dobrzęcin – Pomorsko, gm. Czerwieńsk”.

Zamawiający:RPM S.A. Lubliniec
Powierzchnia przesłony:7 137,00 m2
głębokość9,50 m
grubość:> 0,35 m
Marzec 2013 r.
Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń
Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń
Wykonanie kompletnej przesłony wodoszczelnej metodą szczeliny kopanej, wgłębnego mieszania gruntu na mokro (CDMM), DSM oraz iniekcji strumieniowej uzbrojonej ceownikami C200E na zadaniu:
„Budowa, nadbudowa i przebudowa obustronnych obwałowań przeciwpowodziowych wraz z odbudową cieku Goławieckiego, od ujścia (do rz. Wisły) do ul. Wawelskiej, w m. Bieruń Nowy, gm. Bieruń”.

Zamawiający:Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Ogólnego HYDROGÓR spółka z o.o.
Powierzchnia przesłony:4 752,00 m2
głębokość:od 1,5 do 6,0 m
grubość:> 0,35 m
Styczeń 2013 r.
Budowa budynku biurowo usługowego przy ul. Pileckiego w Warszawie Budowa budynku biurowo usługowego przy ul. Pileckiego w Warszawie
Budowa budynku biurowo usługowego przy ul. Pileckiego w Warszawie Budowa budynku biurowo usługowego przy ul. Pileckiego w Warszawie
Wynajem trenchera wraz z obsługą i nadzorem dla wykonania przesłony wodoszczelnej metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (CDMM) zbrojonej IPE 300 jako obudowy wykopu na zadaniu:
"Budowa budynku biurowo usługowego przy ul. Pileckiego” – Warszawa.

Zamawiający:SOLETANCHE POLSKA spółka z o.o.
Powierzchnia przesłony950,00 m2
głębokość:9,0 m
grubość:> 0,4 m