strona główna


OSTATNIA REALIZACJA

Usuwanie szkód powodziowych – Prawy wał rzeki Wisła

Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych
HYDROGRUPA spółka z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6
tel/fax.: +48 33 828 58 46
e-mail: hydrogrupa@wp.pl
NIP 547 21 17 025

Baza sprzętu:
43-229 Rudołtowice, ul. Wycecha 2
tel.: +48 32 448 22 43

Zarząd
Tadeusz Zalewski - Prezes
Zbigniew Kuliga - Wiceprezes
Bogdan Jenczelewski - Wiceprezes, Dyrektor ds. technicznych

Kierownik Robót
Radosław Zalewski
e-mail: radoslaw.zalewski@hydrogrupa.pl
tel. +48 696 315 995